نوشته‌ها

فیلمبرداری از همایش

فیلمبرداری از همایش و سمینار+عکاسی+میکس همزمان سر صحنه

/
انجام خدمات فیلمبرداری سمینار و همایش و سایر مراسم کلیه فیلم برداری…