برچسب پست ها "عکس صنعتی"

عکاسی صنعتی حرفه ی هنر و خلاقیت

عکاسی صنعتی حرفه ی هنر و خلاقیت است که در تمامی جوامع جایگاه خاصی به خود اختصاص داده است ، عکاسی صنعتی به عبارت دیگر عکاسی تبلیغاتی علاوه بر دانش و تجربه ، نیازمند هنر درونی عکاس است که شامل...
عکاسی از لیفتراک

عکاسی صنعتی با موضوع لیفتراک

ojemohamad
لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته می‌شود و متناسب با نوع کار و محیط از...