نوشته‌ها

فیلمبرداری از همایش

قابلیت های دوربینتان را بشناسید

/
تغییر دادن تنظیمات دوربین تفاوت زیادی در عکس ها ایجاد می ک…

عکاسی صنعتی

/
این تعداد تنها بخشی از نمونه های هنر برتر می باشد برای اطلاعات  ب…
فیلمبرداری از همایش

فیلمبرداری از همایش و سمینار+عکاسی+میکس همزمان سر صحنه

/
انجام خدمات فیلمبرداری سمینار و همایش و سایر مراسم کلیه فیلم برداری…