برچسب پست ها "عکاسی از لیفتراک"

عکاسی از لیفتراک

عکاسی صنعتی با موضوع لیفتراک

ojemohamad
لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته می‌شود و متناسب با نوع کار و محیط از...