برچسب پست ها "شرکت اصفهان کوپلیمر"

3

فیلم معرفی شرکت اصفهان کوپلیمر (I.C.C)

jamali
فعالیت شرکت اصفهان کوپلیمر (I.C.C) در زمینه تولید محصولات معدنی و تامین مواد شیمیایی بویژه بخش معادن و صنایع شوینده است.   فیلم معرفی شرکت اصفهان کوپلیمر (I.C.C)