برچسب پست ها "دو بعدی"

انیمیشن دو بعدی (2D) چیست؟

  انیمیشن دو بعدی (2D) چیست؟       انیمیشن 2D یا انیمیشن دو بعدی،انیمیشنی است که در یک فضای دو بعدی و بدون عمق ایجاد میشود، هچنین انیمیشنی سنتی است که با حرکتهای ساده کشیده شده است .کار در زمینه...