نوشته‌ها

دوازده پیام مدیریتی از امام علی(ع)

دوازده پیام مدیریتی از امام علی(ع): ۱- به جای ازدیاد کارها به تداو…