نوشته‌ها

۱۵ نقل قول جالب از استیو جابز

طراحیاون چیزی نیست که به نظر میرسه و ما فکر میکنم و…

5قدم مهم برای استیو جابز شدن !

تصور به دنیـا آمدن یک نابغه فرا زمینی کـه بسیار ب…

چگونه نصیحت استیو جابز شرکت نایکی را نجات داد؟

چگونه نصیحت استیو جابز شرکت نایکی را نجات داد؟هنگامی که م…