برچسب پست ها "اجاره تابلوهای تبلیغاتی"

رزمندگان

پل های عابر پیاده

ojemohamad
تابلوهای تبلیغاتی که روی عرشه پل های عابر پیاده نصب شده اند را می توان از بهترین جایگاه های تبلیغاتی شهر دانست. این تابلوها برای افراد رهگذر و همچنین خودروهایی که از زیر آن گذر می کنند. دارای دید کافی...