نوشته‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم

شروع تازه

به نام خداوقتی در اینترنت گشت می زنم یا در بازار یا هر جای…