دسته بندی بایگانی برای "نمونه کارها"

3

ساخت انیمیشن صنعتی

ساخت انیمیشن صنعتی مربوط به ساخت یکی از پل های انتقال نفت
3

طراحی استند و بنرهای نمایشگاهی

طراحی بنر و استند های نمایشگاهی توسط کانون آگهی و تبلیغات هنربرتر          
3

تیزر رادیویی کاشی ارس

jamali
  ساخت تیرز تبلیغاتی رادیویی شرکت تولیدی کاشی ارس