فیلم صنعتی مرکز همایشهای اصفهان

فیلم صنعتی مرکز همایشهای اصفهان

ساخته شده در کانون اوج هنربرتر کارگردان:محمد نصوحی فیلمبرداری و عکسبرداری هوای سید سعید میر صفایی عکاس عباس جمالی تدوین علی یعقوبی صدا گذاری و افکت صدا خسرو یارمحمدی فیلمبرداران: سعید بیگی-مهدی رسول جبار-بابک میر افشار سال تولید1395