فیلم صنعتی صنایع برودتی نصر

فیلم صنعتی صنایع برودتی نصر

این فیلم در سطح الف ساخته شده است و در شهرهای اصفهان، نجف آباد و قزوین فیلمبرداری شده است.