یک موشن گرافیک ۶۰ دقیقه ای با موضوع بورس به سفارش موسسه آموزشی فاینال شیال پاور ساخته شده. که ا کنون (آذر ۹۷) د اوج هنر برتر ساخته شده است.