موشن گرافیک برای معرفی سایت فولاد ۲۴ به همراه کارکت های اختصاصی و صداهای آقا و خانم در مرداد ۱۳۹۷ ساخته شد. این موشن گرافیک در اتاق فکر اوج هنر برتر ایده پردازی شد و بعد از آن طراحی شخصیت ها و در نهایت ساخت انیمیشن انجام گردید.