شرکت گیتی پسند بنیانگذاران بزرگترین بخش خصوصی کشور در صنعت تاسیسات و ساختمان، سنگ‌بنای آن را با راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی پلیمر، مکانیک و برق و یکی دو واحد تولیدی، هفده سال پیش و با همراهی و همت تعدادی از جوانان مستعد و کوشای اصفهانی گذاشتند.

نیت قلبی و اندیشه راهبردی آنها، جلوگیری از خروج مواد خام نفتی از کشور، ایجاد اشتغال، تولید محصول ایرانی و برجسته کردن نام ایران در پهنه کره خاکی {به ویژه در آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس} بود وافتخار ساخت تیزر این شرکت بزرگ را اوج هنر برتر دارد.