فیلم خدمات شرکت فراز تجهیز با موضوع گردشگری ساخته شده در تابستان ۹۷ در شرکت اوج هنر برتر می باشد. برای ساخت این فیلم از دوربین های فیلم برداری با کیفیت عالی و دوربین هوایی استفاده شده است.این تیزر به زبان عربی ساخته شده است