تیزر تبلیغاتی شرکت اصفهان ذوب در سال ۹۷ ساخته شده است . این تیزر به زبان انگلیسی می باشد. ساخت آن در شرکت اوج هنر برتر با دوربین های فیلمبرداری با کیفیت عالی و هلی شات انجام شده است.ما می توانیم فعالیت شما را با کیفینت نمایش بالا معرفی کنیم.