تیزر تبلیغاتی شرکت آرا فن در زمستان ۹۷ توسط تیم هنر برتر به طور کامل انجام شد. از ویژگی های تیزر این مجموعه پخش آن در شبکه های سراسری صدا و سیما می باشد که تیزر رادیویی آن نیز جداگانه ساخته شده است