شرکت داروسازی فارابی با بهره گیری و استفاده از نام شخصیت ها و دانشمندان برجسته که دستاوردهای عظیمی را برای بشریت به یادگار گذاشته اند، علاوه بر تکریم و احترام به مقام والای آنان، همواره روح دانش پژوهی و جستارگری را در جامعه احیا می نماید.در سال ۱۳۶۸ نام این مجتمع نوبنیاد دارویی به نام حکیم ابونصر فارابی مزین گردید.و ما در شرکت اوج هنر برتر افتخار ساخت تیزر تبلیغاتی آن را در تابستان ۹۷ داشته ایم.