تیزر فرهنگی

ساخت تیزر فرهنگی+ کلیپ فرهنگی

تولید انواع تیزر های فرهنگی

تیزر های فرهنگی که شاید بسیاری از مشتریان به آن کلیپ فرهنگی می گویند ، مجموعه تصاویری که شامل عکس یا فیلم است در کنار هم قرار می گیرند و با صدای گوبنده و موسیقی تکمیل می شود.

تیزر های مناسبتی از انواع مختلف تیزر های فرهنگی می باشند.

 

تیزر اطلاع رسانی و فرهنگی مربوط به جشن نیکو کاری

تیزر فرهنگ سازی مربوط به نابینایان بهزیستی اصفهان

تیزر جشن نیکوکاری پخش شده از شبکه استانی اصفهان

تیزر فرهنگ سازی

تیزر اطلاعرسانی جشن میلاد امام حسن مجتبی سال۹۴

جشن میلاد امام حسن مجتبی سال ۹۳

سرود جمهوری اسلامی اختصاصی سازمان یا اداره

تیزر اطلاعرسانی وفات حضرت زهرا(س) مربوط به سازمان تبلیغاتی پخش شده در شبکه استانی اصفهان